Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 afholdes

21.-22. september 2022

Årsmødet afholdes i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Tilmelding til årsmødet er åben. Se mere om tilmelding her.

Vi håber, at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til efteråret.

Mange hilsner,
Planlægningsgruppen for Billeddiagnostisk
Årsmøde 2022 og bestyrelsen i DRS

Om årsmødet:

Årsmøde planlægges af Dansk Radiologisk Selskab sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet. Vi vil gerne igen i år byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i København. Årsmødet bliver afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel og kommer i år til at vare to dage.
De tre videnskabelige selskaber og Radiograf Rådet har sammen planlagt to spændende dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi har inviteret danske såvel som internationale foredragsholdere.

Der er planlagt en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle interesserede, til at indsende abstracts til poster og frie foredrag.

Deadline for indsendelse af abstracts er 1. august 2022. Se guidelines til abstracts her.

Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen til at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostik.

Onsdag aften er der planlagt festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).